Classdojo - mój przyjaciel awatarek

Photofy Photo Editing Collage
Photofy Photo Editing Collage

Create Aliens From Mars
Create Aliens From Mars

Monster Maker Fun Kids Game
Monster Maker Fun Kids Game

Classdojo pozwala nauczycielowi i samym uczniom monitorować ich postępy z zachowania. Niezwykle barwna strona dla nauczyciela, uczniów i rodziców. Po założeniu konta klasie, wpisaniu nazwisk i imion uczniów możemy wygenerować kody dostępu. Wówczas rodzice z dzieckiem mogą przeanalizować postępy. Logujemy się na stronie CLASSDOJO  jako nauczyciel, rodzic, uczeń. Jest też darmowa aplikacja w sklepie Play. Często z niej korzystam. 

Wspólnie z uczniami ustaliłam kategorie przyznawanych punktów. Są dwie: pozytywna i negatywna. Mam nadzieję, że z tej drugiej nie skorzystam. 

Trzecia klasa będzie obfitowała w awatarkowe symbole. Stąd pomysł na pierwsze zajęcia z tabletami. 

Uczniowie mieli do wyboru dwie aplikacje. Stworzyli swojego awatarka. Dodali ramki i MEMO w aplikacji Photofy i automatycznie osadzili w Pic Collaqe. Po zgromadzeniu pytań na tablicy samodzielnie na nie odpowiadali. Powstał krótki opis stworka. Dzieci bardzo chętnie je czytały i porównywały z wyglądem swoich awatarków.   

 

efekty zajęć:

  • stworzenie opisu awatarka,
  • pisownia zdania z wielkiej litery, kropka na końcu,
  • pisownia imion z wielkiej litery,
  • uważne słuchanie tekstu czytanego przez kolegę, 
  • dostarczenie pozytywnych wrażeń podczas pobytu w szkole.