Co rośnie na polu i co z tego mamy

Pic Collaqe
Pic Collaqe
QR tej aplikacji
QR tej aplikacji

Utrwaliliśmy podział roślin uprawianych na polu (włókniste, oleiste, zbożowe i okopowe). Zagraliśmy w "Piotrusia - co rośnie na polu" i otworzyliśmy ulubioną aplikację. Każdy uczeń wybrał jedną roślinę, określił jej grupę oraz napisał, co mamy dzięki jej uprawom. 


efekty zajęć:

  • nazywanie roślin rosnących na polu oraz ich rodzajów,
  • wyróżnianie produktów otrzymywanych z uprawy roślin zbożowych, włóknistych, oleistych i okopowych,
  • docenianie ciężkiej pracy rolników,
  • utrwalenie warunków potrzebnych do wzrostu roślin (woda, powietrze, słońce).