Czego nauczyłem się w szkole i jak te umiejętności wykorzystam w codziennym życiu

Tiny Tap
Tiny Tap
QR tej aplikacji
QR tej aplikacji

W podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych wyróżniono umiejętności, które uczniowie powinni nabyć. Są to:

  • czytanie,
  • myślenie matematyczne,
  • myślenie naukowe,
  • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i obcym,
  • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
  • umiejętność uczenia się jako sposób zdobywania wiedzy,
  • umiejętność pracy zespołowej. 

Zachęciłam uczniów do wykonania plakatu, w którym przedstawią czego nauczyli się w szkole, i jak tą umiejętność wykorzystają w życiu codziennym. Jeśli chodzi o aplikację, jest niezwykle bogata w tematyczne naklejki i z łatwością można stworzyć piękny plakat.


efekty zajęć:

  • uczeń nazywa umiejętności nabyte w szkole i podaje przykłady wykorzystania ich w sytuacjach życiowych,
  • zrealizował prosty projekt w zakresie sztuki użytkowej i wykonał projekt graficzny,
  • podaje przykłady, gdzie można obejrzeć plakaty i jakie informacje sa na nim zawarte.