Poznajemy język migowy

Rozmawialiśmy o sposobach komunikowania się dawniej i współcześnie. O mowie ciała, wyrażania emocji i gestykulacji. Odczytywaliśmy proste wyrazy przedstawione w obrazkach języka migowego. Zadaniem uczniów było wybranie jedno lub dwusylabowego wyrazu. Każdy gest/literę musieli sfotografować, zdjęcia przenieść z galerii do aplikacji Pic Collaqe, ułożyć ten zdjęciowy wyraz, podpisać literami. Piękny przykład współpracy, bo zadanie było dla par.  

współpraca

efekty pracy