Opisujemy swoje zwierzątka

Wraz z klasą z Kamieńca Wrocławskiego i Olsztyna realizujemy wspólnie projekt eTwinning "Domowy zwierzyniec". Jednym z zaplanowanych zadań było przygotowanie opisów. Wybraliśmy aplikację tellagami, bo w ciekawej formie przedstawimy opisy pupilków naszym partnerom. 


efekty zajęć:

  • tworzenie wypowiedzi pisemnej opisującej zwierzątko na podstawie zgromadzonych pytań - samodzielny opis,
  • kształtowanie umiejętności pięknego, płynnego opowiadania o swym zwierzątku,
  • rozumienie roli odpowiedzialnego opiekuna.