Programujemy

Scratch Junior
Scratch Junior
QR tej aplikacji
QR tej aplikacji

Dziś pierwsze zajęcia z kodowania, pełne zaangażowanie dzieci i zachwyt aplikacją. Początek to trochę wyjaśnień co do symboliki i kolorów klocków. Każdy zrobił swój własny, pierwszy projekt. Często będziemy z niej korzystali!!!


efekty zajęć:

  • poznanie symboliki klocków,
  • ilustrowanie sceny realnej i fantastycznej,
  • kształtowanie umiejętności kodowania informacji i programowania,
  • przedstawienie w scenach logicznego myślenia przyczynowo-skutkowego.