Scratch w światecznym wydaniu

Tak naprawdę, to moi uczniowie sami zapoznawali się z aplikacją scratch, rodzajami klocków, duszkami i scenkami. Pięknie wykorzystali swe umiejętności i stworzyli świateczne scenki.