Symetria wieloosiowa czyli...

Draw Tile
Draw Tile
QR tej aplikacji
QR tej aplikacji

dokończ obrazek. I wydawałoby się, że to łatwe zadania, a niektóre z nich wymagały ogromnego skupienia i precyzji. Zadaniem uczniów było dokładne przyjrzenie się części przedstawionego elementu i jego dokończenie przez narysowanie palcem. Należało to zrobić z wielką precyzją i w każdym dostrzec symetrię.