Koło fortuny stwórz!

klik Wheel of Destiny! LITE
klik Wheel of Destiny! LITE
QR tej aplikacji
QR tej aplikacji

Świetna aplikacja. Zapisana w obowiązkowych, do wielokrotnego wykorzystania podczas zajęć. Możemy utrwalać ortografię, mnożenie, znaki rzymskie, dzielenie, kolejność miesięcy. Tyle moich zachwytów! A teraz opis. 

Po pobraniu aplikacji koło fortuny jest puste. I tylko od nas zależy, jakie treści wpiszemy. Dziś u nas królowała ortografia. Każdy uczeń wybrał sześć wyrazów z różnymi trudnościami, korzystając ze zbioru kart ortograficznych. Potem dodał je do koła fortuny, przy czym trudność zastąpiona została trzema kropkami oraz wyróżniona zapisem "ć czy ci; rz czy ż; ó czy u".  

Zabawa w parach. Uczeń korzysta z koła kolegi. Na kartce zapisuje wyraz - jeśli poprawnie, otrzymuje 3 żetony; jeśli chce skorzystać ze słownika ortograficznego i wyraz znajdzie oraz poprawnie zapisze - 2 żetony. Potem następuje zamiana. Wygrywa osoba mająca więcej żetonów. 

efekty zajęć:

  • utrwalenie kolejności alfabetycznej podczas korzystania ze słowników ortograficznych,
  • utrwalenie pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi, 
  • kształtowanie odporności emocjonalnej na przegraną, 
  • zgodna zabawa w parach.