zadania matematyczne ukryte w QR

QR Droid
QR Droid
QR tej aplikacji
QR tej aplikacji

Dzisiaj zadania matematyczne ukryte w kodach QR. Uczniowie skanowali kody QR, odczytywali treść zadań i rozwiązywali je na suchościeralnych tabliczkach. Po rozwiązaniu każdego z zadań dzieci wyjaśniały swój sposób rozumowania i drogę dojścia do celu (rozwiązania). Dzięki temu przekonaliśmy się, że do tego samego wyniku prowadzą różne drogi. Każdy sposób rozwiązania jest dobry, o ile prowadzi do poprawnego wyniku. I zamiast działań można wykonać rysunek lub zastosować piktogramy!

obliczenia zegarowe

obliczenia zegarowe

zadanie z termometrem 

zadanie logiczne

różne sposoby rozwiązania zadania logicznego